Frontbanner
Navigeringsknapp Navigeringsknapp Navigeringsknapp Navigeringsknapp Navigeringsknapp

Vi har en röd tråd i våra utställningar som vi bedömer efter

STRUKTUR / STIL / SUNDHET
Har hunden en kropp som gör att den rör sig fritt och harmonisk, god
steglängd och ett snyggt rörelseschema, sitter allt där det ska? sundhet?

SAMARBETE
Föraren och hundens gemensamma hållning och uppmärksamhet till
varandra är också en viktig bedömningspunkt.

Det är det man tittar på när ett ekipage kommer upp i ringen,
och det är det vi tycker är mycket mer rättvist än en rasstandard
där anatomiska fel och ytterligheter kan premieras.

OBS !
Vi bedömer inte efter någon rasstandard,
I och med att igen rasstandard finns att gå efter, tittar man på hunden
utifrån det som ser sunt och friskt ut.

Domarna har inte rätt att veta innan de dömer,
vilken/vilka raser som ingår i hunden.
Detta innebär att rashundar inte på något som helst sätt
favoriseras i bedömningen.

RasMix domare har en bra grundutbildning i hundens anatomi.

tillbaka