Frontbanner
Navigeringsknapp Navigeringsknapp Navigeringsknapp Navigeringsknapp Navigeringsknapp

På våra utställningar är alla hundar välkomna,
oavsett ras, färg eller ursprung !!!

Info på Tel. 070-798 67 50
epost

Navigeringsknapp


 
Stor hund KLASSINDELNING
Valp -  4 t.o.m. 8 månader
Junior -  9 t.o.m. 14 månader
Unghund - 15 mån t.o.m. 3 år
Öppen - 4 t.o.m 6 år
Senior - 7 t.o.m. 10 år
Veteran - 11 år och äldre
Liten hund

Juniorklass !!

 Våra bedömningskriterier

Juniorklass !!


Resultat & Bilder från tidigare utställningar